Egå-eimi-stedene

En rekke steder i Det nye testamente (NT) uttaler Jesus ordene εγω εμι (uttales "egå eimi") i den greske grunnteksten. Rett oversatt betyr det "jeg er". Flere av disse stedene antas denne formelen å ha en betydning som stikker dypere enn det som ligger i det norske "jeg er" eller "det er meg". På gresk og latin, trenger man ikke bruke det personlige pronomen for å uttrykke hvem som utfører en handling da dette framgår av bøyningen av verbet. "Amo" på latin betyr "jeg elsker". "Eimi" på gresk betyr "jeg er". Når man tilføyer et personlig pronomen betyr det derfor noe spesielt.

Dette er særlig klart i teksten fra Jesu arrestasjon i Getsemane slik Johannes gjengir den:

4) Jesus visste om alt det som skulle skje med ham. Han gikk fram og spurte dem: "Hvem leter dere etter?"
5) "Jesus fra Nasaret," svarte de. "Det er meg," sier Jesus. Forræderen Judas var også der sammen med dem.
6) Da Jesus sa: "Det er meg", vek de tilbake og falt til jorden. (Joh. 18.4-6)

Hvorfor faller tempelvakten til jorden når de hører Jesus si "det er meg"? Er de så skvente der de kommer med våpen og er flertall, i mot Jesus og et fåtalls disipler? Altså må det ligge noe mer i "jeg er" enn at han tilkjennegir seg som seg selv.

Svaret ligger antalig i det jødiske gudsnavnet Jahwe som en rett jøde, altså også tempelvakten, ikke kunne ta i sin' mun uten å begå blasfemi. Når det kom til konsonantene JHWH i sin hebraiske bibel, tok de et annet gudsnavn i bruk som ikke var så høyhellig. Jesus snakket ikke gresk, men aramaisk. Grunnteksten til NT foreligger på gresk, og gjengir altså ikke de lydene Jesus uttalte. Men vedå gå om den greske oversettelsen av Det gamle testamente (GT), dvs jødenes hellige skrift, som forelå på Jeus tid, så kan vi likevel se sammenhengen. For sammenligner vi den greske teskten av Joh.18.4-6 med den greske teksten av 2. Mos.18 der Gud åpenbarer for Moses hva hans navn er, nemlig en variant av JHWH, så ser vi sammenhengen:

Joh. 18

menyadm/pix1/joh18.png

menyadm/pix1/joh18n.png

2.Mos.18:

menyadm/pix1/ex3.14n.png

menyadm/pix1/ex3.14.png

JHWH er en bøyningsvariant av å være, הןה (HWH), noe den gresk overseetelsen har fått fram når den tolker gudsnavnet som 'det værende'. Nå derfor Jesus sier (i gresk oversettelse) "egå eimi", så uttaler han altså akkurat det samme navnet som Gud kalte seg selv (i gresk oversettelse) til Moses. Når Jesus derfor sier "egå eimi", tar han altså gudsnavnet i sin munn noe jøder ikke ellers gjorde av ærefrykt for Navnet. Derfor rykker tempelvakten tilbake, for de møter en person som tar i bruk en talemåte som var forbeholdt Gud. Han ble da også ikke lenger etter anklaget for gudsbespottelse (Mt. 26.64, Mk. 14.64, Lk.22.71).

Noen viktige skriftsteder med εγω εμι Joh 8.24, 8.28, 8.58, 13.19, 18.5, 18.6, og 18.8

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!