Bibelen og GT

Svein Sando, Forelesning Hist Alu KRL uke 36/1999

Begrepet "Bibel"

GT består av 39 bøker, NT av 27. Til sammen 66

Boktyper i GT:

Mosebøkene, De fem lovbøker (Pentateuken) Alternative navn: Genesis ("starten"), Exodus ("utgangen"), Leviticus ("levittene"), Numeri ("folketellingen"), Deuteronomium ("den annen lov")
(Andre) historiske bøker. Josva, Dommerne, Rut, Samuel (2), Kongebøkene (2), Krønikerbøkene (2), Esra, Nehemia, Ester
Profetiske bøker 4 store: Jesaia, Jeremia, Esekiel, Daniel.
12 små (mhp bokstørrelse): Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia
Skriftene Poetisk litteratur Salmenes bok, Høysangen, Klagesangen.
Visdomslitteratur Job, Salomos ordspråk (Visdommen), Forkynneren (Predikeren)
 
Apokryfisk litteratur (varierende antall) Tobit, Judit, Den greske Ester-boken, Visdommens bok, Sirak, Baruk, Jermemias brev, Tillegg til Daniels bok, Makabeernbøkene (2).

Ca 9 bøker i tillegg til GT som noen holder for Hellig skrift, men som ikke det er enighet om skal være med i Bibelen. De er de yngste delene av GT, rett før Kristi fødsel. Blir ofte regnet som "nyttig lesning, men ikke forpliktende".

Boktyper i NT:

Referere til tekster i Bibelen

Teksthistorie GT

Dødehavsrullene 1947

Oversettelser

Israels historie

Historie-begrepet i GT

"(1) historie i betydning fortellende tekst om det som hendte"

"(2) historie i betydningen de virkelige hendingsforløpene" (Smith-Gahrsen s.37)

Epoker

[Kart over Middelhavet og Orienten]

Patriarkene: Abraham, Isak og Jakbo 1800-1700
Hebreerne i Egypt 1700-1250
Utferd og ørkenvandirng, Moses 1250-1210
Landnåm og dommertid 1200-1020
Ett kongedømme under Saul, David og Salomo 1020-926
Delt kongedømme 926-722
Nordriket faller for Assyria 722
Juda rike alene 722-587
Juda rike bortført til Babylon 587-538
Persertiden 538-332
Hellenistisk tid 332-63
Romersk tid 63 fKr – 70 eKr

[Israelsk oppstilling av samme]

Patriarkene

Hebreerne i Egypt

470 år i Egypt (Gosen). Slaver under egypterne.

Utferd og ørkenvandring

Landnåm og dommertid

Ett kongedømme under Saul, David og Salomo

Delt kongedømme

Nordriket faller for Assyria 722

Juda rike alene

Juda rike bortført til Babylon 587-538

Persertiden

Hellenistisk tid

Romersk tid

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!