Sentrale tekster i NT med tanke på å belyse kristendommens kjerne

Stikkord til en dobbeltforelesning ved HiST Alu 4.kl 28.9.99. av Svein Sando

Jesu fødsel

Lk. 1: Maria, Guds mor

Lk 2: Julefortellingen

Den barmhjertige samaritan

Lk 10.25-37

Didaktisk

Den rike unge mann

Lk. 18.18-27

Jesus og barna

Lk 18.15-17

Didaktisk

Sakkeus

Lk 19-1-10

Didaktisk

Påsken

Didaktisk

Romerbrevet

1.16-17:

1.18-3.20:

3.21-26:

6.3-5:

8.1-17:

8.18-23:

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!