Sentrale emner i kristendommens troslære

av cand.teol. Svein Sando

(Framstilling for det meste ut fra en rimelig tradisjonell luthersk teologi)

Skapelsen

Syndefall

Frelse

Objektiv forsoningslære

Problem: mennesker opparbeider seg en bunnløs skyld overfor Gud på grunn av arvesynden og dens konsekvenser.

Svar: Jesu død er tilstrekkelig godtgjøring for Gud til å regne hele menneskehets arvesynd og personlig skynd som gjort opp, og Gud kan fremdeles kalles en rettferdig Gud som ikke tar lett på uretten.

Klassisk forsoningslære

Problem: Døden og ondskapen som herjer blant menneskene

Svar: Jesu oppstandelse som døds- og demonovervinnelse

Subjektiv forsoningslære

Problem: Mennesket kjenner ikke den kjærlige Gud.

Svar: Mennesket finner tilbake til Gud ved at man får kjærlighet til Gud pga Jesu kjærlighetsdemonstrasjon.

Kirken

De siste ting (eskatologi)

Etterord om etikken og moralens plass i kristendommen

Kirkens tradisjonelle fokusering på synd og moral fører lett til den misoppfatning at mennesker blir frelst nettopp ved god eller tilstrekkelig moral. Dette er feil. I forhold til Gud har umoralen kun funksjon som årsak til at Gud måtte sende Jesus som frelser (iflg objektiv forsoningslære). Etter Jesu korsdød er tro frelsesgrunnlaget, ikke gjerninger. Men moralen har fremdeles sin positive funksjon, men nå for menneskenes egen skyld. Kristen etikk har derfor sitt sted i de mellommenneskelige relasjoner og vis a vis naturen for øvrig, ikke i og for seg overfor Gud annet enn som den man kan/skal henvende seg til med bønn om tilgivelse når man har begått ugjerninger. En annen sak er at kristen etikk har søkt å finne begrunnelser for sin etiske veiledning i Bibelen, og en tro på at den troendes fokusering på Jesus i det daglige, i neste omgang bør føre til et liv til beste for omgivelsene (Jesus som etisk modell). Hvis man blander disse tingene sammen på en gal måte, kan selvfølgelig lett den misforståelse oppstå, at frelse og moral henger sammen - en misforståelse som i praksis lever i beste velgående også blant en rekke av de vi med et noe misvisende ord ofte kaller "personlige kristne", selv om man med hodet vet at det forholder seg slik jeg her har beskrevet.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!