Lesefrukter under arbeid med emnet lek og religion

Christ is
the spirit of play
in a world of calculated utilitarian seriousness.

Harvey Cox: The Feast of Fools, s.145

 

Contrary to the common assertion that religion is born out of fear,
it is secular life that is born out of fear - anxiety over the holy.

Robert E. Neale: In Praise of Play, s. 113

 

Weil Gott ein Deus vere ludens ist, muß der Mensch ein homo ludens sein.

Hugo Rahner: Der spielende Mensch, s. 26

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!