Digitale Læremidler 2001

Tanker etter sluttkonferanse i Arbeidsgruppen for Digitale Læremidler, Oslo 3.4.01

Svein Sando 19.4.01

Jeg har vært på konferanse. For alle som driver med web-støttet undervisning var denne viktig, så langt jeg kan skjønne. Her ble det tatt opp ting som antagelig vil ha betydning også får høgskolesektoren generelt også, siden IKT er noe vi må forholde oss til, enten vi vil eller ei, og ganske sikkert mer i fremtiden enn nå.

Foredragene vil bli lagt ut på nett, sier de som holdt konferansen. Nettadressen er http://www.uio.no/adl/konferanse2001. Allerede nå ligger programmet der og antagelig mer etter hvert.  

Nedenfor er en del punkter jeg bet meg merke i. I parentes står foreleseren som presenterte den.

Jeg vil sammenfatte dette slik, samt ta med noen egne tanker:

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!