IKT som læringsmedium

Fagdag i høgskolepedagogikk på HiST 14.5.01

Utdrag av notater fra fagdagen, tatt av Svein Sando. Notatene er redigert noe slik at rekkefølgen ikke alltid samsvarer med slik de ble framført. Egne tilføyelser er satt i klammerparentes [ ] og rød farge.

Fagdagens eget nettsted

Finn Bostad: IKT og læringskultur

Finn Bostad er førsteamm. på Anvendt språkvitenskap, NTNU

Nettbasert undervisning: Nettdidaktikk må legge til rette for

Jarle Larsen (HiST AITel)

Terje Rydland (NTNU): Datamaskinen som et kreativt læringsverktøy

PC kan virke konserverende:

Derfor må vi lete etter en ny måte å gjøre tingene på. Hva er kvalitativt nytt?

Multimedia (MM)

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!