Hjemmesider og eLæring

Svein Sando, 28.5.01

Hva er en "hjemmeside"?

"Hjemmeside" eller "home page" er av nyordene som er kommet med Internett. For mange er hjemmesider blitt synonymt med et sted der man bretter ut ulike sider av seg selv, sine interesser eller sin familie for all verden, dvs et sted der man gjør det private offentlig. Mange overlesser dette med fancy ting i en ofte smakløs blanding. Heldigvis er det andre måter å lage hjemmesider på, så hvis dette er ditt inntrykk så langt av en hjemmeside på Internett, så legg det til side.

Jeg vi bruke begrepet "hjemmesider" her om en samling nettsider som en person, gruppe, organisasjon, institusjon osv har gjort tilgjengelig på Internett for en større eller mindre del av offentligheten, med den hensikt å meddele et eller annet. I utgangspunktet er hjemmesiden derfor en informasjonskanal, men den kan invitere til svar fra nettbrukerne og slik sett starte en gang en flerveiskommunikasjon. Hjemmesidene vil typisk være den måten en organisasjon vil presentere seg på for offentligheten eller de som anses som "kunder" eller "klienter", dvs overfor relevante brukergrupper.

Bokmålsordboka har følgende definisjon: "sted på Internett der en institusjon, en virksomhet e l presenterer seg". Den er litt smalere enn den jeg presenterte overfor, og er egentlig en nyttig innsnvering. Dvs at hjemmesider er ikke enhver nettside man måtte legge ut, men de sider som bevisst er plaget for å vise seg fram og gi leseren et inntrykk av hvem man er og hva man står for.

Hjemmesider på ulike nivåer i en organisasjon

En hjemmeside brukes på mer enn førstesida ved en institusjon. Nedenfor er vist et eksempel på ulike nivåer av hjemmesider innenfor en større undervisningsinstitusjon. Ved det nederste nivåer på eksempelet mener jeg man ikke kan snakke om en hjemmeside lenger. Man kunne kanskje forventet en hjemmeside om Norsk for førskolelærere, men dette er kun en fagplan og er ikke ment å presentere noe. Dette dokumentet går dypere.

Klikk på lenkene (de blå) og se på eksemplene.

Høgskolen i Telemark

Studiested Bø

Studiested Notodden

Studiested Rauland

Avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning

Norsk-seksjonen

Ansatte

Studietilbud

FOU-arbeid

(Førskolelærer Norsk 5vt)

Hjemmesider har ulike funksjoner

I undervisningssammenheng kan en hjemmeside ha flere tenkelige funksjoner (med klikkbare eksempler):

Hva en hjemmeside ikke er

En hjemmeside er derfor ikke en side man driver undervisning og læring fra, men en side som man kan henvise til slik virksomhet fra.

Litt om eLæring

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!