IKT-støttet undervisning også for campusstudentene?

Svein Sando, til fagdag for lærere på DMMH 18.6.03

Erfaringer fra IKT-støttet undervisning (særlig fra 1G og 2G 2002/03)

Påståtte fordeler med IKT-støttet undervisning

IKT-støttet undervisning for 1G og 2G har hatt disse IKT-elementene:

Fordelingen mellom tradisjonell undervisning "on campus" og nettundervisning:

Hva brukes nettet til?

Nettet brukes i varierende grad

Hvordan tolker jeg dette?

Erfaringer på gruppenivå fra tilsvarende studiemodell på HiST ALT (FOU-prosjekt) 

Robin Mason (UK Open University) om IKT-basert undervisning

Hva da med IKT overfor on-campus studentene?

Betingelser

Mulige anvendelsesområder

 

*) NB! Noen av lenkene krever gyldig brukernavn og passord for å kunne åpne. Noen opr. lenker er også fjernet 27.4.04.

Tilvist litteratur

Mason, Robin (2002): "Successful online learning conferences: What is the magic formula?" i: Arneberg, Per (red.: Læring i dialog på nettet. SOFFs skriftserie 1/2003.( s. 5-19) UiT, Tromsø

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!