En smule om meg selv

Svein E. Sando

Utdrag av yrkeskarriere

Timelærer høsten 1994 - våren 1997 på HiST institutt for databehandling og underviste i følgende fag: Algoritmiske metoder, Teknologi og samfunn, Databaser.
Timelærer høsten 1998-2003 på Rel.vit.inst. NTNU i faget Konfesjonskunnskap. (KRL104)
Timelærer våren 2000-2002 på Rel.vit.inst. NTNU i etikk (KRL 103)

August 1996 - juli 1999: vikariatstillinger som høgskolelektor i kristendom / etikk ved Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim.

1. 8. 1999 - 31. 7. 2001: vikariat / midl.stilling som høgskolelektor ved HiST avd. for lærerutdanning og tegnspråk, Trondheim, i KRL-faget. Seksjonsleder fra 1.8.00.

1. 8. 2001 - : Ansatt 2001 som IKT-koordinator / høgskolelektor (religion, etikk, matematikk) ved DMMH. Fast stilling.
Kommisjonsvurdert kompetent som førstelektor fra juli 2005.
Fung. studiesjef/prorektor fra 1.8.05.
Studieleder/førstelektor fra 1.8.06.
Seniorkonsulent/førstelektor fra 1.8.07.
PhD-stipendiat i deltid fra 1.8.2010

Formell utdannelse:

Cand.mag 1976 (matematikk, fysikk UiO, kristendomskunnskap mellomfag MF)
Cand.theol 1980 (MF)
Practicum 1981 (MF)
Ped.sem. 1991 (UNIT)
Informasjonsteknologi gr.fag (20vt) 1994 (UiO/UNIT)
Seks forskerkurs i etikk arrangert av Etikkprogrammet Norges Forskningsråd i perioden 1994-2000.
Diverse forskerkurs 2003- på NTNU og MF

Tillitsverv:

Leder for Forskningsavdelingen i Norsk Jernbaneklubb (NJK) fra april 2001 og som det medlem av NJKs Representantskap. Webmaster njk.no siden juni 2002.
Webredaktør krlnett.no fra 2005.
Medlem/varamedlem av kommunestyret i Malvik for Malviklista 1999-2003.
Nestleder i Malvik menighetsråd 1998-2001.
Varamedlem landsrådet NKSS 1998-2000.
Ansattrepresentant i Styret for DMMH 2002-05, vara fra 2010

Publikasjoner
Full CV


25.12.07

 
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny