Utdrag fra "Om den kristne frihet", Martin Luther, november 1520.

Sitert etter Martin Luther, verker i utvalg, bind 2, Gyldendal norsk forlag, 1979.

Et kristent menneske er en helt og holdent fri herre over alle ting og ikke underlagt noen. ...

Et kristent menneske er en tvers igjennom pliktskyldig trell under alle ting underlagt enhver. (s.203)

En eneste ting og bare den er nødvendig for kristenlivet og for kristen rettferdighet og frihet: Det er Guds hellige ord, Kristi evangelium slik det sies i Joh 11 (v.25): "Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal ikke i evighet dø." (s.205)

Sjelen kan unnvære alle ting bortsett fra Guds ord … men har den Ordet, da er den rik og mangler ingen ting, etter som Ordet er kilde til liv, sannhet, lys, fred, rettferd, frelse, glede, frihet, visdom, kraft, nåde, ære og ethvert uvurderlig gode. (s.205)

… bare hjertets ugudelighet og vantro som stiller mennesket skyldig og gjør det til syndens fordømmelige trell, ingen ytre synd eller gjerning. Derfor bør enhver kristen først se til å legge vekk tanken på gjerningene for så utelukkende å styrke troen mer og mer. (s.206)

Derfor er de sanne, disse to utsagn: "Gode gjerninger gjør ikke en mann god, men en god mann gjør gode gjerninger. Onde gjerninger gjør ikke en mann ond, men en ond mann gjør onde gjerninger." (s.219)

Derfor må den som vil gjøre det gode, ikke ta fatt med å gjøre det, men med å tro, med det som gjør personen god. (s.220)

Vi skal ikke bare forkynne det ene ordet fra Gud, men dem begge, og hente nytt og gammelt fram fra skattkammeret. Såvel loven skal lyde som nådeordet. Det er nødvendig å holde fram lovens bud for at folk skal skremmes og lære og bli kjent med syndene sine, så de deretter omvender seg til bot og bedre livsførsel. Men vi kan ikke bli stående her, for det ville bare påføre sår og ikke forbinde, å skamslå og ikke lege, å slå i hjel og ikke bringe til live, å føre ned til dødsriket og ikke føre opp igjen, å fornedre og ikke oppreise. Derfor skylder vi også å forkynne ordet om nåden og løftet om tilgivelse for å øve inn og bygge opp troen. Uten dette ordet skjer lovgjerningene, angeren, boten og alt annet forgjeves - og likeså forkynnelsen av dem. (s.222)

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!