Den evangelisk lutherske kirke

av Svein Sando

Bakgrunn, tilblivelse og forandring

Reformasjonens forutsetninger

Allment

Renessansen

Kirkelige forutsetninger

Reformasjonen

Martin Luther fram til 1517

Forsøk på å rense Romerkirken

Reformasjonen i Wittenberg

Fram mot 1530

Eget kirkesamfunn

Senere hendelser

Trettiårskrigen (1618-48)

Ortodoksien

Pietismen

Opplysningstid, rasjonalisme og sekularisering

Opprinnelig luthersk teologi

Luthers etterfølgere fulgte stort sett sin læremester, i alle fall de som sto for samlingen av de lutherske reformasjonsskrifter slik de ble samlet i den såkalte Konkordieboken fra 1580. Hovedpunktene er disse:

Organisasjon og sosiologi

Land, område Mill.
USA 8,8
Hannover 4
Saksen 3,6
Würtemberg 2,5
Schleswig-Holstein 2,5
Bayern 2,5
Mecklenburg 1
Thüringen 1
Danske folkekirke 4,3
Finland 4,4
Dnk 4
Svenske Kyrkan 7
Kirker i Afrika, Amerika, Japan, India, Korea, Russland ?

Økumenikk

31.10.1999: Underskrivning av felleserklæringen om retteferdiggjørelsen i Augsburg mellom den romersk katolske kirke og det lutherske verdensforbund.  DnK pressemelding. Felleserklæringen (Joint declaration). Katolsk stoff om felleserklæringen.

Sammenligning med andre kirkesamfunn

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!