Global kirke- og religionsstatistikk 2004

Kirkesamfunn eller kirkeblokker Medlemmer el.l.
i millioner
  1998 1999 2004
Ortodokse 225 222 213
Romersk katolske 1 005 1040 1102
Andre katolske 6 6 -
Anglikanere 55 74 82
Protestanter 367 321 368
Uavhengige 265 354 415
Kirkesamfunn i randen av kristenheten 31 25 32
Andre 11 - -
Sum 1954 2042  
Alle religioner og livssyn
Kristne 1965 1990 2090
Muslimer 1179 1189 1272
Ikke-religiøse 767 768 775
Hinduer 767 774 841
Buddhister 357 358 377
Ateister 146 151 150
Nyreligiøse 99 101 107
Stammereligioner 244 252 243
Sikher 23 23 24
Jøder 15 14 15
Verdens befolkning 5930 6010 6364

Kilde: International Bulletin of Missionary Research, 1998, 1999, 2004

 

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!