Aksept og etterlevelse

Lest og fundert av Svein Sando 19. januar 1998

De fleste problemer i verden i dag kommer ikke av at de tradisjonelle religioner og livssyn foreskriver normer og verdier som er ødeleggende, men at normene ikke blir etterlevd. (Sandsmark: Pedagogers etiske valg NLA-forlaget 1993: s.56)

Dvs. at etikk er ikke først og fremst et spørsmål om teori, men om teorien praktiseres.

Eller for å si det på en annen måte: Den konkrete etikks oppgave er tofoldig:
1. Aksept Den etiske teori må vinne aksept eller tilslutning, dvs etisk refleksjon
2. Etterlevelse Den etiske teori må settes ut i praksis, dvs moral

På samfunnsplan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å etablere en tilstrekkelig konsensus om verdier og normer.

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville og evne å la disse verdier og normer få avgjørende betydning i alle samfunnsspørsmål, også i politikken.

På individuelt plan blir oppgavene disse:

Utfordringen fra pkt.1 (aksepten) er å bevisstgjøre seg hvilket livssyn (med derav følgende etiske implikasjoner) man holder for å være mest i samsvar med virkeligheten. Livssynsvalget!

Utfordringen fra pkt.2 (etterlevelsen) er å ville, evne, tørre og gi rom til å la disse normer og verdier bli omsatt i det daglige livet. Livssynet må motivere til rett/god handling. Man bør unngå situasjoner som medfører at det lett blir sprik mellom ens etikk og moral.
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!