Innfallsvinkler til kristendommen

På hvilke områder kan kristendommen "tilby" mennesker noe? Hvilket innsteg kan folk ha til kristendommen?

av Svein Sando, 6. okt. 1998

Tese 1: Kristendommen kan både møte visse behov og den kan selv skape behov.

Dersom kristendommen er "sann" betyr det at de følte behov samsvarer med visse realiteter. I det første tilfellet er man realitetsorientert i utgangspunktet. I det andre tilfellet må man realitetsorienteres først, før man ser sitt behov.

Tese 2: Dersom kristendommen er behovstilfredstillelse, er også kristendom en religion som setter mennesket i sentrum og den er opptatt av å tjene menneskene, ikke herske over dem. (NB! Ikke alle "utgaver" av kristendom synes å ha denne forståelsen.)

Hvilke behov har så mennesker, evt. hvilke behov skaper kristendommen som kristendommen er i stand til å møte selv?

Kristendommen kan møte alle disse behov, men det er forskjell på om kristendommen er en blant flere som kan møte behovene, eller om kristendommen mener seg å være den eneste som kan dekke behovene på en komplett måte. Listen overfor er forsøkt satt opp slik at kristendommens som eksklusiv behovsmøter øker jo lenger nedover listen man kommer.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!