Labyrinter i praksis

Som en reaksjon på min artikkel om paradishopping og påskeleker, fikk jeg inn følgende (i utdrag):

Jeg fant dine fagsider på nettet da jeg søkte på "hoppe paradis", og det har resultert i en klassisk kretisk labyrint malt i asfalt utenfor skolen der jeg jobber. Det var interresant lesing, og jeg har nå mange gode historier å fortelle elevene når de hopper paradis eller løper i labyrinten! ...

Vennlig hilsen Jonny Eriksen,
SFO-leder ved Apeltun skole i Bergen

Jeg fikk også tilsendt et bilde av labyrinten:

LabyrintApeltunSkole.jpg

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny

Valid HTML 4.01!