Sortering og klassifisering med barn

av Svein Sando

Margareta Forsbäck har følgende skjema for hvordan man kan gi snakke med barn og gi utfordringer med hensyn til sortering og klassifisering, den enkleste øverst:

Barn sorterer og klassifiserer. Det er slik de, som voksne, ordner tilværelsen. Ved å snakke med de samtidig som de gjør det, hjelper vi til med å høyne barnas refleksjonsnivå rundt dette. Å tenke er ofte å snakke. Vi tenker å og si med språk. Ved å snakke med barna under sorteringsaktiviteter hjelper vi de til å gjøre seg tanker omkring dette emnet. Å hjelpe barna til bevissthet rundt hva som skjer når man sorterer og klassifiserer, så hjelper vi de også til senere å kunne forstå logiske operasjoner som "både - og", "enten - eller", "verken - eller" o.l.
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny