Sjekkliste for mappeskriving

Nedenstående er utarbeidet for mapper i KRL ved DMMH, men har antagelig nytte for andre fag og studenter andre steder også.

Ideelt skal alle spørsmålene nedenfor besvares med ”ja”. Prøv å få til mange som mulig av disse.

Sjekkliste for språklig god framstilling

[Opprinnelig skrevet 2007, revidert 25.6.2008]
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny