Barns religiøse spørsmål

Et resymé av kap. 3 i H.K.Sødahls Kristen tro og tradisjon. Referansene i parentes er til sidetall i førsteutgaven (1999). I forhold til andreutgaven (2003) trekker man fra 10 sider.

3.1 Hvor ofte spør barna? (70)

3.2 Hva spør barn om? (71)

3.3. Noen vanlige svartyper (73)

3.4 Momenter til de som skal svare… (76)

3.5 Forberedelse (82)

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny