Rom og form

  1. Geometriske former
  2. Kart
  3. Perspektiv
  4. Digitale hjelpemidler

Geometriske former

Legoklosser er en utmerket måte for barn å utforske romgeometri på i praksis.

Kart

Kart er fugleperspektiv. Barn kan tegne kart over enkle ting de observerer. Kart over rommet med møbler, dører, vinduer osv. Kart over barnehagen, Kart over veien hjem til barna i avdelingen.

Kart på nett:

finn.no

Gule sider

Google maps

Perspektiv

Sentralperspektiv med ett brennpunkt der alt forsvinner. Sentralsperspektiv får man når man for eksempel ser langs med en rett vei. Alt som ligger parallelt med veien vil "rette" seg etter linjene som ender i samme brennpunkt.

Digitale hjelpemidler

Digitale medier, særlig digitale kameraer og videokameraer er utmerket hjelpemidler til barns utforskning av rommet. Se også kart på nett over.

Bølgan, N. (2006). Temahefte om "IKT i barnehagen". Oslo: Kunnskappsdepartementet

Bølgan, N. (2008). Vil du være med, så heng på! Barnehagen som digital arena. Bergen: Fagbokforlaget
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny