Nytt i APA 6

Anbefaling mer enn påbud

Blanding av deskriptiv og normativ. Generelt: bruk vettet: "authors should balance the rules of the Publication Manual with good judgement." (APA 6 s. 5)

Endring om tidsskrifter

Author, A. A., B. B., & Author, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical, xx, pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxxxxxxxx

Forlag og utgivelsessted kan altså droppes.

Elektronisk medier dominerer mer og mer

Sterk økning av elektronisk tidsskrifter. Behov for å forenkle og styrke referansen til elektronisk materiale.

Nytt er DOI: Digital Object Identifier. Sikrer entydig definisjon selv om URL (nettadressen) skulle endres. APA anbefaler derfor primært DOI, sekundært URL
Lastet ned fra http://www.xxxxxxxx

Elektronisk referanse erstatter forlag og utgiversted.
© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny