Kristen tro og høytider

Årshjul - kirkeår

Høytidene inngår i en årsrytme, i kristendommen kalt kirkeåret. Der er de tre store høytidene jul, påske og pinse. Kirkeåret har denne strukturen:

  1. Advent. 4 uker før jul. Også kalt den lille fasten.
  2. Jul. Julaften er alltid 24. desember. Feires til minne om Jesu fødsel.
  3. Åpenbaringstiden, med tema hvem Jesus er.
  4. Fasten. 6 uker før påske. Forberedelsestid før påske, tradisjonelt med forsterket konsentrasjon i forhold til påskens religiøse innhold, og med avkall på visse typer mat og nytelser eller redusert omfang av slikt for konsentrasjonens skyld.
  5. Påsken. Påskedag er første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn som er 20-21. mars. Påskeuken har sine egne dager: Palmesøndag, Skjærtorsdag, Langfredag, Påskeaften, 1. Påskedag, 2. Påskedag. Feires til minne om Jesus lidelse, død og oppstandelse.
  6. Påsketiden er festtiden mellom påske og pinse.
  7. Kristi Himmelfartsdag, 40 dager etter påskedag.
  8. Pinse (pentekoste), 50 (pente) dager etter påskedag. Til minne om Den hellige ånds komme til menigheten, dvs. Kirkens fødselsdag.
  9. Treenighetstiden, med kristenlivet som tema.

De ulike periodene og dagene i kirkeåret har ulike liturgiske farger som symboliserer stemningen: Hvit = fest, Rødt = Ånd og blod, Grønt = vekst, Lilla = anger og bot, Sort = sorg (Langfredag kun). Disse fargene vises i disse grafiske framstillingene av kirkeåret.

Vera Mollands kirkeårshjul

En dansk variant av kirkeårshjulet

Jul

Albrecht Altdorfer ca 1550: Die Anbetung der Heiligen Drei Könige

Forhistorien

I det videre behandles jul kun som kristen høytid.

Inkarnasjonsfest

De bibelske juleberetningene

Kristen tro om julen - julens teologiske betydning

Litt om de vise menn og St.Nicolaus

Den eldste framstillingen av de vise menn, fra slutten av 500-tallet. Mosaikken finnes i Basilica San Apollinare Nuovo i Ravenna, Italia. Det er herfra tradisjonen med navnene til vismennene kommer.

Didaktiske muligheter

Påske

Jødisk fest (Pesach) med kristent tillegg

Bibelen om Jesus død i påsken

Den teologiske tolkningen av Jesus død og oppstandelse

Didaktiske grep om påska

Pinse

Didaktiske muligheter


Dette dokumentet er utarbeidet som undervisningsmateriale for førskolelærerstudenter ved DMMH. Anvendt slik: 1B 12.2.10.

© Svein Sando, førstelektor (associate professor) DMMH  - tlf. 73 80 52 26 - fax: 73 80 52 52 - e-post: seserstatt dette bildet med tegnet krøllalfadmmh.no
Statisk meny · Dette er en statisk forenklet utgave av et databasebasert nettsted · Dynamisk meny