Svein Sando's Railway Site


Foto av 21b 225 på Askim 29.8.1982NSB Class 21b, no.225 (2-6-0), owned, restored and preserved by Norwegian Railway Club. She was saved from scrapping by buying it from the scrap yard for NKr 14,400.00 in 1972. 28 members of the club raised the fund. The restoration started i 1974, but was almost ruined Oct 13th 1976 when the roundhouse which housed her was destroyed by fire. She was rebuilt into her original design with e.g. completely new open-end cab. She had her first run Apr 3rd 1982 as restored engine. She is now normally situated at the Krøderen Museum Railway. 

Specifications: 2-6-0 with 3-axeled tender. 2 cyl superheated. Built 1911 by Thunes Mek. Vst., Kristiania (Oslo) as no.52. Delivered to Smaalenes Rwy. Used in Drammen rwy district from 1929 where it served until withdrawal Oct 22nd 1970 as one of the very last operating steam engines by NSB. Max speed 60 km/h. Steam pressure 12 kg/cm2. Total weight with coal and water 36,5 t (engine) + 22,6 t (tender). 

NSB Class 21 was one of the most numerous classes. It was the last class in a series of almost similar 2-6-0 engines (classes 11, 15 and 21) built between 1891 and 1919 for the "lighter" normal gauged railways of Norway. It was used in both short passenger and freight trains. Due to its low axle load and versatility, it survived a lot of the larger steam engine classes by operating the branch lines with low axle load (Numedal, Valdres, Krøderen, Randsfjord and Namsos railways) which could not be dieselised with the much heavier Di 3 (GM) engines.   

I took the picture at Askim st at my birthday Aug 29th 1982 on a veteran trip. The engine behind is NSB 26c 411 (4-8-0); repaired and kept in running condition by Norwegian Railway Club. 


Theese pages is closed. Please click here if youe are not redericted in a few seconds.

Disse sidene er nedlagt. Klikk her hvis du ikke automatisk føres til de nye sidene.

This page contains links to both full scale Norwegian railway information and to model railway stuff. Most of the articles are in Norwegian, but the picture sites have bilingual text. Pages with English text (at least partly) are marked with italics. Pages with an asterix * indicate restricted accessability.
Denne siden har lenker til stoff om både full skala norske jernbaner og modelljernbaner. De fleste artiklene er på norsk, men billedsidene er tospråklige. Sider med engelsk tekst (i allefall delvis) markeres ved at lenken er satt i kursiv. Sider med stjerne * har begrenset tilgang.

Nettsidene er under flytting til databasestyrt visning. Ny startside: "Thrønderen", men som ennå ikke er fullført.

Railway (generally) - Jernbane generelt

Jernbanens systemfordeler samt spørsmålet om flersystemslok
Forkortelser ved norske jernbaner

Railway History - Jernbanehistorie

Utvikling av jernbanenettet 1854-2000. En kartografisk presentasjon. Maps showing the development of the Norwegian railways.
Norsk-Hovedjernbane og Gardermobanen - 140 års spenn 
Det eksisterte virkelig et prinsipp for valg av sporvidder 
Rørosbanen - noen historiske glimt 
Litt om tracévalg for den nye stambanen mellom Østlandet og Det nordenfjellske i 1908
Jernbanepoker i Norge (Railway epochs in Norway. Norwegian text, pictures of passenger rolling stock from each epoch.) Artikkel i MJ-bladet 2/1999 s.16-18
Alnabru ransjerstasjon - et ukjent stasjonsutkast av gigantisk format fra mellomkrigstiden

Railway accidents and safety - Jernbaneulykker og jernbanesikkerhet

Rolling stock - Rullende materiell

Lister og oversikt for rullende materiell ved norske jernbaner (meny) Tables concerning rolling stock in Norway (menu)
Tekniske data for damplok NSB normalt spor - Technical data steam enginges standard gauge NSB
Litramerker for vogner og motorvogner
Godsvogntyper i 1973 med uic-litra som opprinnelig hadde nasjonalt litra
Begeistring og lokkjøp i 1896. Om begeistring, makt og verdikonflikter i forbindelse med en leveranse av Vauclain-lokomotivene nr. 33 - 36 til Rørosbanen i 1896. 
Elektrisk motorvogn type 65 - en kort historikk av type a og b. 
Dieselmotorvogn type 86

Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år
Di 3 - The most important locomotive on the non-electrifiesrailways of Norwegian State Railways (NSB) through 45 years
Problems with identification of steam locomotives NSB 63a 5839-65, claimed to be formerly DRG BR 52.5839-65?
Godstilhengervogn litra Gx - Small freight wagon for DMUs
Nummerserier vogner NSB og NHJ

Trains - Tog

Godstogruter i Trondheim. Current time table for freight trains at Trondheim station Oppdatert med ruteendringen 11.6.2000 (historical!)

Ethical aspects - Etiske synspunkter

Jernbanens miljøulemper 

Environment - Miljøstoff

Miljøtall for jernbaner og andres transportmidler 
Jernbanen ved et tusenårsskifte.
Artikkel i På Sporet 100, 1999
Et regnestykke om hvorfor kollektivtransport også er lurt sett fra et ensidig individuelt synspunkt.

Debate - Debattinnlegg

Kan vi klare oss uten NSB? Skrevet 10.juli 1994 
Tanker omkring fadesene ved GMB og NSB BA den siste tiden. Skrevet 10.okt.1997 
Tidl. jb.dir. Kåre Kristiansens analyse av NSB-skandalene, framført på Holmgang 23.9.97. Avskrift av innlegget slik framført. 
En desentralisert løsning for godsterminalen. Avisinnlegg 27.5.98 om plassering av ny godsterminal i Trondheim. Bakgrunnstoff også. 
Om bevaring av rullende materiell og om hvem som kan mene noe offentlig om det. Postvogna 30.3.00

Databases - Databaser, arkiver

Register (index) "På Sporet" 
Biblioteksklassifikasjonssystem for jernbaner, anvendt på NJKs fotoarkiv 

Pictures of railways  - Jernbanebilder: fokus på baner og steder, evt. med tog

Oslo East Station 1937 (Oslo Ø 1937) 
The Rauma railway
(Raumabanen)
Blommenholm st
Tog sett fra mitt takvindu i Saksvika
Fotografier langs norske jernbaner
Pictures from Norwegian railways
   
Lade-Sjølyst, Sjølyst-Midtsandan, Midtsandan-Hell

Pictures of rolling stock  - Jernbanebilder: fokus på bestemte typer rullende materiell

Emu class 66  ("Lyntoget" BM 66) 
Di 3 - NSBs arbeidshest på dieselstrekninger gjennom 45 år Diesel-electric class Di 3
CargoNet CD66
Electrical locomotive class 13 NSB (NSB El 13) 

Model Railways - Modelljernbaner

Links til other's railway pages - Lenker til andres jernbanesider

 

© Svein Sando · Updated 12.05.04 · ssandoonline.no
[Home page] [Railway home page] [Railway Safety and Accidents] [Jernbaneverket] [NSB] [NJK