Sikkerhet og ulykker ved norske jernbaner

av Svein Sando.

NB! Dette og de bakenforliggende sidene er uoffisielle og høyst private. Jeg er ikke ansatt ved noen jernbaneforvaltning og har ingen formell jernbaneutdannelse. Det folk måtte finne av gode argumenter må derfor begrunnes i argumentasjonsverdien i seg selv. Saksopplysningene er forsøkt framskaffet på et så objektivt grunnlag som mulig og jeg henviser til kilder så langt det lar seg gjøre. Der jeg fremsetter egne meninger som bygger på diskuterbart skjønn eller syning, har jeg i det minste som ideal å si i fra når så skjer. Mesteparten av stoffet nedenfor er imidlertid andres som jeg enten lager linker til eller legger ut på internett.

Sikkerhetssystemer o.l. som skal forhindre ulykker

Når uhellet likevel er ute

Noen utvalgte ulykker


Treffteller siden 7.2.00:
FastCounter by bCentral

 

© Svein Sando · Updated 08.05.03 · ssandoonline.no
[Home page] [Railway home page] [Railway Safety and Accidents] [Jernbaneverket] [NSB] [NJK