Jernbaneulykker i Norge

Listen viser de viktigste jernbaneulykkene i Norge. Ulykker under 2. verdenskrig er markert med rosa bunn.

Dato

Sted

Type ulykke

Døde

Skadde

Beskrivelse

Kilde

4.3.1873

Aabogen -Eidsskogen

Tog mot tog

0

flere

Tog 8 mot tog 3. Begge lokene sterkt skadd. Ukjent årsak.

1

22.12.1889

Strømmen

Kjeleksplosjon

0

5

Lok NHJ nr.11 (1B-3)

1, 2

18.9.1921

Nidareid (Marienborg - Skansen)

Tog mot tog

6

12

Tog 361 (Hamar-Røros-Trondheim) trukket av 21a 182 og ekstratog litra D trukket av 30b 365 skulle krysset i Marienborg. Trevognene innfiltert i hverandre. En rekke omstendigheter, misforståelser og uklarheter i reglementet årsak. 4 tjenestemenn tiltalt men frifunnet.

1, 4

5.7.1923

Drammen

Avsporing

4

16

Tog 514 med lok 84 type XXIIId fra Jarlsbergbanen avsporet ved passering godsstasjonen i Drammen. Årsak ukjent.

1, 3

2.11.1938

Filipstad

Tog mot tog

0

flere

Forstadstog og godstog i sammenstøt. Store skader på lokomotiv og motorvogn.

1

26.8.1939

Ofotbanen

Tog mot tog i samme kjøreretning

0

12

Motorvogn inn i forankjørende stanset malmtog. Slik kjørsel var inntil da tillatt, men opphørte etter dette.

1

9.4.1940

Skien tunnel

Løslok mot motordresin

2

  Baneing. og baneform påkjørt av ekstra løslok.

10

30.4.1940

Verma

Tog mot tog

?

?

To ammunisjonstog skulle kobles sammen, men støtte sammen pga mørket og krigshandlingene.

1

30.4.1940

1.5.1940?

Lesjaverk

Tog i bombekrater

11

mange

Tog med 2 lok og 1500 engelske soldater ned i bombekrater.

1, 10

3.5.1940

Stod-Valøy

Tog mot tog

7

ca 30

Under tilbaketrekkingen av norske tropper beordres av militæret et ekstratog uten at kryssingssted var klargjort.

1

15.6.1940

Grorud

Avsporing

2

14

Gjenstand i sporet forårsaket avsporing. 3 godsvogner, som ble brukt som personvogner, helt ødelagt. Derav det store skadetallet.

1, 10

19.11.1940

Hommelvik

Tog mot tog

22

ca 45

Tog 2453 trukket av 31b 419 mot 2456 med motorvogn Cmb 14c 18240 mot hverandre ved Nygården pga misforståelse om kryssing under elendige lysforhold (blending) på Hommelvik st.

1, 5

23.1.1941

Kopperå - Meråker

Avsporing

2

0

Avsporing pga stor fart pga feil oppgitt bremsebar vekt.

1

7.10.1943

Gulskogen - Mjøndalen

Avsporing

3

28

Militærtog avsporet ved Rygkollen. Sabotasje.

1

19.12.1943

Filipstad

Eksplosjon i tilliggende ammunisjonsbåt

41 herav 1 tjenestemann

ca 400

En 800 tonn tysk ammunisjonsbåt sprang og antente et ammunisjonslager. Store skader på jernbanens anlegg på Filipstad (Oslo V). Lokstall mm brant ned. 6 el.lok, 2 damplok, 1 el.motorvogn, 46 personvogner og 78 godsvogner sterkt skadd. De anførte skadde gjelder totalt, og ikke bare jernbanefolk eller reisende.

10

28.2.1944

Breifoss (Hol-Geilo)

Tog mot tog

25 norske + ? tyske

3

Nattog 607 trukket av 31b 403 mot godstog 1428 trukket av 39a 169. Godstoget m 15 tankvogner med bensin og olje mistet bremsene etter Ustaoset i sterk kulde. Personvogner i 607 tok fyr.

1, 6

18.11.1944

Trofors - Svenningdal

Tog mot tog

0

8

To militærtog. Sydgående forlot feilaktig Svenningdal.

1

13.1.1945

Jørstad elv

Avsporing pga sabotasje

70-80

ca 100

Jørstad bru sprengt av operasjon Woodlark. Sydgående troppetransporttog kjørte ut i elva.

1, 7

7.8.1948

Nittedal - Åneby

Tog mot tog bakfra

0

2 + noen

To tog i samme kjøreretning. Feil ved togmeldingene

1

19.5.1949

Sagdalen

Tog mot lok

3

noen

Lokaltog 1550 fra Lillestrøm mot El 5-lok. Årsak feilaktig kjøring på uriktig spor.

1

15.11.1950

syd for Hjukesbø

Tog mot løpske vogner

13

6

Ekspresstog (Bmeo 106) mot 4 godsvogner i drift fra Hjuksebø st.

1, 8

7.10.1953

Bekkelaget

Ras

5

?

Sporlegemet raste ned på Mosseveien der en buss ble tatt av raset.

1, 9

19.6.1966

Nydalen

Tog mot tog

1

noen

Tog 609 mot 204 pga uregelmessigheter med togmeldingene.

1

18.7.1969

Narvik - Straumsnes

Tog mot tog

1

  Malmtog 8036 mot 8045. CTC-bane.

1

8.10.1970

Formofoss

Eksplosjon

1

  Brann pga gnister fra "tyvbremsing" i godsvogn med granater.

1

2.12.1970

Grefsen - Oslo Ø

Løpsk tog mot butt

1

  Log og 10 vogner i drift fra Grefsen pga manglende tilkoblede luftbremser på vognene. Kolliderte med butten i Østbanehallen

1

22.2.1975

Tretten

Tog mot tog

27

25

Tog 351 mot tog 404. 351 forlot feilaktig Tretten st. CTC-bane

1

10.6.1977

Mo i Rana - Finneidfjord

Avsporing

1

26

Sviktende skinnegang sporet 452 av med 5 vogner.

1

8.1.1982

Dalane

Påsatt brann

4

  Påsatt brann i nattog 705. Gjerningsmannen pågrepet og tilstod

1

20.5.1985

Holmlia - Kolbotn

Tog mot tog

0

4

Sammenstøt mellom 2808 og 2817B. Store materielle skader.

1

12.7.1985

Straumsnes

Tog mot tog

0

3

Togene 7321 og 984 mot hverandre.

1

26.10.1988

Holstad - Ås

Tog mot tog

0

4

Store materielle skader.

1

16.4.1990

Skøyen - Lysaker

Tog mot tog

5

14

Store materielle skader

1

18.1 1991

Bjorli

Avsporing

2

8

Avsporing pga skinnebrudd. Store materielle skader

1

3.10.1993

Nordstrand

Tog mot tog

5

4

Løslok som mistet bremsene

1

16.9.1996

Roa

tog mot tog

0

12

Store materielle skader.

1

17.12.1998

Trofors - Kvalfirs

Avsporing

0

9

Tog 472 avsporet oppå

1

27.1.1999

Skøyen

Tog mot tog

0

1 lett skade

Stillestående lokaltog påkjørt av tomtog; begge av type 69.

11 PS97:63

4.1.2000
kl.13.12.35

Åsta

Tog mot tog

19

ca 20

Tog 2302 m Di.3.625 + B3 + B3 + BF11 møtte tog 2369 m BM 9214+BFS 92.84. Togene skulle ha krysset på Rudstad. Skadeomfanget antagelig vesentlig forøket pga brann i begge togene unntatt 92.84. Ulykken utløste en offentlig debatt om sikkerhet ved jernbanen.

 12

De største ulykkene

Ulykker på mer enn 5 døde, rangert etter antall omkomne

 1. Jørstad elv 13.1.1945. 70-80 drept, ca 100 skadet. Sabotasje mot bro forårsaket at toget kjørte rett ned i Jørstad elv.
 2. Breifoss 28.2.1944. 25 norske + ukjent antall tyskere drept. Godstog uten tilstrekkelige bremser klarte ikke å stoppe på Geilo og møtte vestgående nattog ved Breifoss.
 3. Tretten 22.2.1975. 27 drept og 25 skadd. Sammenstøt nord for Tretten stasjon fordi nordgående tog feilaktig forlot Tretten st. Årsak aldri klarlagt helt.
 4. Hommelvik 19.11.1940. 22 drept og ca 45 skadd. Sammenstøt øst for Hommelvik mellom persontog og motorvogn. Pga blendingsbestemmelser under krigen misforsto togfører på østgående tog situasjonen og trodde kryssende tog allerede hadde ankommet st, og gav avgangssignal uten at togekspeditøren hadde gitt kjøretillatelse.
 5. Åsta 4.1.2000. 19 drept og ca 20 skadd. Sammenstøt mellom sydgående regiontog 2302 med lok og tre personvogner og nordgående lokaltog til Rena. Motorvognen helt fragmentert. Ulykkens omfang økte pga brann i sydgående tog da dieseltankene på begge aggregater sprang lekk. Togene skulle krysset på Rudstad, men lokaltoget forlot stasjonen uten at årsaken er endelig klarlagt (ennå?).
 6. Hjuksebø 15.11.1950. 13 drept og 6 skadd. Sammenstøt mellom ekspresstogsett (type 66) og 4 godsvogner i drift fra Hjuksebø stasjon.
 7. Lesjaverk 30.4.1940. 11 drept og mange skadd. Toget kjørte ut i bombekrater under Felttoget i Norge.
 8. Stod-Valøy 3.5.40. 7 drept og ca 30 skadd. Tog beordres av militære ut på strekning som jernbanemessig ikke var sikret. Sammenstøt med motgående tog.
 9. Nidareid 18.9.1921. 6 drept og 12 skadd. Nordgående dagtog over Røros passerer Marienborg kryssingsspor uten å stoppe og kolliderer med ekstratog satt opp som følge av Dovrebanens høytidelige åpning. Mange notabiliteter drept. En rekke uheldige omstendigheter og misforståelser som opptrådte samtidig var årsak til ulykken, som medførte endringer i noen sikkerhetsrutiner.

Antagelig skal ulykken ved Verma 30.4.1940 inn i denne listen et sted da et ukjent antall ble drept i dette sammenstøtet under krigshandlingene i Romsdal i aprildagen 1940. Vi har altså hatt 9-10 ulykker der det har vært mer enn 5 omkomne reisende eller tjenestemenn. 5-6 av disse ulykkene skjedde under Krigen. Krigstilstanden tør være en vesentlig årsak til disse ulykkene, muligens med unntak av Breifoss. Man kan imidlertid også der hevde at dårlige smøremidler under Krigen var medvirkende til at godstogets bremser under sterk kulde ikke virket slik de skulle. Det var -29 grader da toget forlot Finse.

Dersom vi derfor tar ut alle ulykkene under Krigen, står vi igjen med 4 ulykker. I kronologisk rekkefølge er det:

 1. Nidareid 1921
 2. Hjuksebø 1950
 3. Tretten 1975
 4. Åsta 2000

Kilder

1) Jernbaneverket (1999): Oversikt over driftsulykker og sikringstiltak i 1998. JDMS sak 99/1686-I521. side 17-20.

2) Bjerke, Thor, Trond B Hansen, Erik W Johansson og Svein Sando (1987): Damplokomotiver i Norge. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

3) Sveia, Hans Ole (1998): "Et sørgelig 75-års minne" i: På Sporet nr.94. s.40-41. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

4) Mjelva, Ole (1981): "Nidareidulykken" i: På Sporet nr.32. s.26-37. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

5) Sommerset, Arild S. (1982): "Hommelvik-ulykken" i: På Sporet nr.35. s.32-35. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

6) Bjerke, Thor (1997): "Breifoss-ulykken" i: På Sporet nr.90. s.44-45. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

7) Skei, Jarle (red.) (1995): Operasjonene Woodlark og Rype. Et 50-årsminne. Komiteen for Jørstadelva Krigsminne. Snåsa

8) Sommerset, Arild S. (1981): "Hjuksebø-ulykken" i: På Sporet nr.29. s.21-23. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

9) Sando, Svein (1978): "Rasulykkene ved Bekkelaget og Ljan høsten 1953" i: På Sporet nr.23. s.4-6. Norsk Jernbaneklubb. Oslo

10) Aamodt, Arne (1972): Norges Statsbaner i tiden 1940-45. NSB. 138 siders stensilert rapport på grunnlag av jernbanedistriktenes krigsrapporter fra 1960-tallet. S.110-113 om ulykker.

11) Norsk Jernbaneklubb (1969-): På Sporet. Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift. 4 nr årlig. ISSN 0801-1729. I referansen angis nr og side, for eksempel PS97:63

12) Jernbaneverket (2000): "Foreløpig rapport fra Uhellskommisjonen". Datert 9.1.2000. 14 sider. Tilgjengelig Online URL: http://www.jernbaneverket.no/multimedia/archive/00261/Uhellskommisjonens__261973a.doc [Nedlastet 9.1.2000]

 

© Svein Sando · Updated 10.05.03 · ssandoonline.no
[Home page] [Railway home page] [Railway Safety and Accidents] [Jernbaneverket] [NSB] [NJK