Hommelvik-ulykken 19.11.1940

Jernbanebladet På Sporet, utgitt av Norsk Jernbaneklubb, hadde en større artikkel om denne ulykken i nr.35 i 1982, skrevet av Aril S. Sommerset. Bladets redaktør har tillatt at jeg her legger ut en faksimile av denne artikkelen på internett. De fire sidene er scannet som bilder og er derfor noe tunge å laste ned da formatet ikke kan være for lite for å bevare lesbarheten.

Side 32, Side 33, Side 34, Side 35

Ved sitering på orginalkilden gjengis: På Sporet nr.32 (1982). Utgitt av Norsk Jernbaneklubb, Oslo/Lillehammer. ISSN 0801-1729

 

© Svein Sando · Updated 10.09.00 · ssandoonline.no
[Home page] [Railway home page] [Railway Safety and Accidents] [Jernbaneverket] [NSB] [NJK