Norges jernbaner året 1854

Endringer i løpet av året:

Banstrekning Hendelsestype Dato Lengde Anm.
Christiania-Eidsvold åpnet 1435 mm spv 1.9.1854 67,8 N.H.J. halvstatlig eierskap

Status ved slutten av året:

Eierskap Staten Private Sum
sporvidde normal smal normal smal
energiform damp/
diesel
elek-
trisk.
damp/
bensin
damp/
diesel.
elek-
trisk
damp/
diesel
elek-
trisk
sikkerhets-
system
txp ctc datc txp ctc datc fatc txp txp txp txp txp
spor 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Km                           67,8         67,8

 

Jernbaneutviklingen i Norge
Sidene er under utvikling. 
Flere år kommer etter hvert.
(c) Svein Sando 17.08.00