Norges jernbaner året 1881

Endringer i løpet av året:
Fortrinnsvis brukes datidens skrivemåter av navn.

Banstrekning Hendelsestype Dato Lengde Banemerke
Trondhjem - rigsgrændsen åpnet 1435 mm 17.10.1881 102,3 km M.B.
Drammen - Laurvig åpnet 1067 mm 7.12.1881 103,3 km D.S.B.
Skoppum - Horten åpnet 1067 mm 7.12.1881 7,0 km D.S.B.

Status ved slutten av året:

Eierskap Staten Private Sum
sporvidde normal smal normal smal
energi-
form
damp/
diesel
elek-
trisk.
damp/
bensin
damp/
diesel.
elek-
trisk
damp/
diesel
elek-
trisk
sikkerhets-
system
txp ctc datc txp ctc datc fatc txp txp txp txp txp
spor 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1
Km 446,1                       816,7 67,8         1330,6

1881d2.gif (15766 bytes)

1881d3.jpg

1881d1.gif (8633 bytes)

1881.jpg (91708 bytes)

(c) Svein Sando 17.08.00

 

Jernbaneutviklingen i Norge
Sidene er under utvikling. 
Flere år kommer etter hvert.
(c) Svein Sando 17.08.00